AnalytiikkaÄly

AnalytiikkaÄly-Etäohjaus 04/2021-05/2022

AnalytiikkaÄly-hanke jatkaa kehittämis- ja tutkimustyötä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella AnalytiikkaÄly-Etäohjaus-hankkeena. Seitsemän yliopiston yhteishanketta koordinoi Oulun yliopisto. Työ hankkeessa jatkuu toukokuuhun 2022.

Hankkeessa hyödynnetään AnalytiikkaÄly-hankkeessa kehitettyjä työpöytiä ja käytäntöjä. Tavoitteena on etä- ja hybridiohjauksen analytiikkatietoa käyttävän tukimallin viimeistely ja pilotointi partneriyliopistoissa. Oppimisanalytiikan työvälineillä tavoitellaan myös opiskelijoiden itseohjautuvuuden valmiuksien tukemista. Lisäksi tavoitteena on, että etäohjausta ja vuorovaikutusta tuetaan oppimisanalytiikan työvälineillä. Keskeinen osa työskentelyä on analytiikkatyövälineiden käyttö ja kokeilu osana etäohjauksen tukimalleja. Etä- ja hybridiohjauksen malli ja analytiikkavälineiden kokeilut tuottavat tietoa korkeakoulukentän käyttöön.

Hankkeessa

 • etä- ja hybridiohjauksen analytiikkatietoa käyttävän tukimallin viimeistely ja pilotointi partneriyliopistoissa
 • opiskelijoiden itseohjautuvuuden valmiuksien tukeminen oppimisanalytiikan työvälineillä
 • etäohjauksen ja vuorovaikutuksen tukeminen oppimisanalytiikan työvälineillä
 • analytiikkatyövälineiden käyttö ja kokeilu etäohjauksen tukimallin osana

Seuraa hankkeen työtä nettisivuiltamme tai esimerkiksi Twitterin ja Facebookin välityksellä!

AnalytiikkaÄly 08/2018-05/2021

AnalytiikkaÄly on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama seitsemän yliopiston yhteishanke, jota koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeessa edistetään opintojen sujumista sekä työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia tietojärjestelmiä ja samalla luodaan uusia ratkaisuja, erilaisten opiskelupolkujen, opintojen suunnittelun, opetuksen toteuttamisen, johtamisen sekä toimintakulttuurin kehittämisen tueksi.

Hankkeessa

 • luodaan tapoja tarjota opiskelijalle hänestä itsestään kertyvää tietoa, hyödyntää sitä opiskelun suunnittelussa ja oppimaan oppimisessa.
 • kehitetään ja kokeillaan tapoja käyttää analytiikkatietoa opiskelijoiden ohjauksessa.
 • tunnistetaan ja pilotoidaan tapoja käyttää analytiikkatietoa yliopiston johdon päätöksenteossa, esim. opetuksen ja opiskeluympäristöjen kehittämisessä.
 • osallistetaan eri käyttäjäryhmiä, eli opiskelijoita, opettajia, ohjaajia, tukipalveluiden henkilöstöä ja johtoa toiminnallisuuksien sekä toimintamallien suunnitteluun ja arviointiin
 • hyödynnetään eri rekistereissä olevaa tietoa huomioiden sovellusten rajapinnat, tietosuojan ja eettisyyden.
 • levitetään tuloksia, malleja ja käytäntöjä kaikkien koulutusinstituutioiden käyttöön.

Osahankkeet/työpaketit

AnalytiikkaÄlyn työskentely jakautuu seuraaviin kolmeen työpakettikokonaisuuteen:

 1. Käyttö- ja kehitystarpeiden analysointi sekä kehitystehtävien koordinointi
 2. Sovelluskehitys
 3. Pilotoinnit, eettisen toiminnan mallit ja toimintakulttuurin kehittäminen