AnalytiikkaÄly

AnalytiikkaÄly on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama seitsemän yliopiston yhteishanke, jota koordinoi Oulun yliopisto. Hankkeessa edistetään opintojen sujumista sekä työelämään siirtymistä hyödyntämällä oppimisanalytiikkaa opintopolun suunnittelussa, opintojen seurannassa, opetuksessa, opiskelijoiden ohjauksessa ja yliopiston johtamisessa. Kehittämistyössä hyödynnetään jo olemassa olevia tietojärjestelmiä ja samalla luodaan uusia ratkaisuja, erilaisten opiskelupolkujen, opintojen suunnittelun, opetuksen toteuttamisen, johtamisen sekä toimintakulttuurin kehittämisen tueksi.

Hankkeessa

  • luodaan tapoja tarjota opiskelijalle hänestä itsestään kertyvää tietoa, hyödyntää sitä opiskelun suunnittelussa ja oppimaan oppimisessa.
  • kehitetään ja kokeillaan tapoja käyttää analytiikkatietoa opiskelijoiden ohjauksessa.
  • tunnistetaan ja pilotoidaan tapoja käyttää analytiikkatietoa yliopiston johdon päätöksenteossa, esim. opetuksen ja opiskeluympäristöjen kehittämisessä.
  • osallistetaan eri käyttäjäryhmiä, eli opiskelijoita, opettajia, ohjaajia, tukipalveluiden henkilöstöä ja johtoa toiminnallisuuksien sekä toimintamallien suunnitteluun ja arviointiin
  • hyödynnetään eri rekistereissä olevaa tietoa huomioiden sovellusten rajapinnat, tietosuojan ja eettisyyden.
  • levitetään tuloksia, malleja ja käytäntöjä kaikkien koulutusinstituutioiden käyttöön.

Osahankkeet/työpaketit

AnalytiikkaÄlyn työskentely jakautuu seuraaviin kolmeen työpakettikokonaisuuteen:

  1. Käyttö- ja kehitystarpeiden analysointi sekä kehitystehtävien koordinointi
  2. Sovelluskehitys
  3. Pilotoinnit, eettisen toiminnan mallit ja toimintakulttuurin kehittäminen
fiSuomi