Blogi

AnalytiikkaÄly Aalto-yliopiston Kärkihankemessuilla

AnalytiikkaÄly, yhdessä muiden Aalto-yliopistossa toimivien, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoulutuksen kehityshankkeiden kanssa, esittäytyi aaltolaisille Kärkihankemessuilla 29. maaliskuuta.

Tilaisuuden messuosuus sai innostavan avauksen, kun hankkeet esittäytyivät ja otettiin vastaan hyvissä tunnelmissa. AnalytiikkaÄlyn ohella yleisö sai tilaisuuden tutustua laajaan skaalaan mielenkiintoisia hankkeita kielen oppimisen, yrittäjyyden, yliopistopedagogiikan, opiskelijahyvinvoinnin, opiskelijavalintojen, oppimisympäristöjen ja digitaalisen koulutuksen tiimoilta.

Tapahtuma innoitti vilkasta keskustelua ja mielenkiintoa kehittämishankkeiden ja aiheiden suhteen. Yli sata kävijää pääsi tutustumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kehityskohteista, –toimista ja saavutuksista. Yleisö koostui pääsääntöisesti ohjelmajohtajista, oppimispalveluiden ja muiden palveluiden väestä, mutta myös muita hankkeiden fokuksista kiinnostuneita saapui paikalle kuulemaan ja tutustumaan hankkeisiin.

Tapahtumassa korostettiin viestinnän tärkeyttä ja huomionarvoista oli erityisesti hankkeemme näkökulmasta, että kiinnostusta ja tarvetta oppimisanalytiikalle löytyy paljon. Kärkihankemessujen keskiössä oli myös yhteistyön rohkaisu eri tekijöiden välillä. Yhteistyö eri hanketoimijoiden välillä on tärkeä voimavara, sillä hankkeissa tavoitellaan pysyviä edistysaskelia, ja –toimia, jotka voidaan integroida osaksi yliopistojen arkitoimintaa. Vastaavat tapahtumat ovat omiaan kuvastamaan sitä työtä, jota tehdään monilla tahoilla opiskelun, oppimisen ja kaikkeen oppimiseen ja koulutukseen liittyvien aspektien kehittämiseksi, ja toimii hyvänä muistutuksena ja alustana projektien väliselle yhteistyölle ja koordinaatiolle.

Oppimisanalytiikan näkökulmasta monet kaikista esitellyistä kehityksen kohteista nivoutuvat yhteen: Parhaimmillaan oppimisanalytiikan tulisi voida edistää opintojen joustavuutta ja saumattomuutta aina koulutukseen hakemisesta valmistumiseen ja työllistymiseen. Tämän onnistuneen tapahtuman innoittamana kehitystyö ja –projektit pääsevät jatkamaan monipuolisella, opiskeluun ja siihen liittyvien aiheiden kehitykseen keskittyneellä otteella yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja muiden avaintekijöiden kanssa.

Amanda Sjöblom,

Aalto-yliopisto

Leave a Reply